Kubernetes Hardening - Poradnik

Kubernetes Hardening - Poradnik

NSA i CISA opracowały dokument poświęcony utwardzaniu klastrów Kuberenetes (K8S), którego misją jest wspieranie kompetencji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Kubernetes® to system typu Open Source, który automatyzuje wdrażanie, skalowanie i zarządzanie aplikacjami uruchamianymi w kontenerach. To środowisko uruchamiane jest zwykle w chmurze, gdzie korzystanie ze zwirtualizowanej infrastruktury zapewnia większą elastyczność i korzyść w zakresie bezpieczeństwa w porównianiu do tradycyjnych, monolitycznych platform oprogramowania. 

Wskazówki dotyczące utwardzania systemu K8S znajdziecie w dokumencie "Kubernetes Hardening Guide"